segunda-feira, 15 de outubro de 2012

Se nós nos aprofundamos em nós mesmos...

"Se nós nos aprofundamos em nós mesmos, descobrimos que temos exatamente o que queríamos." (Simone Weil)